Wasilewski Leszek

Lista gołębi:
PL 22 085 11507 PL 22 085 11515