Rywalizacja OLR

| Rywalizacja OLR Poland

Przypominamy wszystkim uczestnikom sezonu 2022 o tym, że w rywalizacji OLR POLAND na drużynę składa się maksymalnie 6 gołębi na każdym z gołębników.
Jeżeli uczestnik posiada więcej niż 6 golebi zgłoszonych na którymś z gołębników, prosimy przed lotami treningowymi o wytypowanie 6 gołębi biorących udział w konkursach na ORL Poland.
Zgłoszenie można wykonać kontaktując się telefonicznie pod numer:  723498121 lub poprzez sms z informacjami:
- nazwa gołębnika  ( np MWG Małopolska, WG Witnica, WG Opoczno.. itp )
- numery gołębi konkursowych.

W przypadku braku deklaracji ze strony uczestnika co do numerów gołębi, gołębie na loty konkursowe zostaną przydzielone losowo.

Uczestnicy, którzy posiadaja zgłoszonych 6 lub mniej gołębi nie musza dokonywać zgłoszenia gołębi konkursowych na ORL, ponieważ gołębie automatycznie są zaliczane na konkurs.

Powyższa informacja dotyczy tylko osób, które mają więcej niż 6 gołębi na poszczególnych gołębnikach.